Aanleg walbeschoeiing

Aanleg walbeschoeiing

Walbeschoeiing is, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren toe te passen. In dit geval is er door Van Lieshout & Co walbeschoeiing aangelegd om het pad achter een pand te verbreden. Op deze manier is er meer ruimte gecreëerd voor de bereikbaarheid rondom het pand en wordt de stabiliteit van de waterkant beschermd.

Er is een kunststof damwandprofiel in combinatie met hardhouten klemgordingen toegepast. Deze combinatie heeft een levenslange garantie. Om rekening te houden met de plaatselijk flora en fauna en ze de ruimte te geven, is er voor gekozen om de walbeschoeiing vóór het riet te plaatsen. Zo blijft er een groenstrook behouden, kan het riet blijven groeien en hebben de vogels nog steeds plek om hier te broeden en te wonen.